سيخ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی سيخ به انگلیسی و فارسی

سيخ STIFF , SPUR , BROACH , ERECT , WOODEN , GRID , GOAD , GAD , RAMROD

ترجمه و معنی کلمات مشابه

سيخ اهني ياچوب مخصوص كباب SKEWER
سيخ بخاري POKER , STOKER
سيخ داركردن GRID
سيخ زدن JAB
سيخ زدن به شخص GOOSE
سيخ زن POKER
سيخ سيخ STUBBY
سيخ شبكه اي GRILL , GRID
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا