شبنم به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی شبنم به انگلیسی و فارسی

شبنم DEW , FROST

ترجمه و معنی کلمات مشابه

شبنم انگبيني HONEYDEW
شبنم باريدن DEW
شبنم زدن DEW
شبنم منجمد FROST
شبنم يخ زده HOARFROST , RIME
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا