شروع به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی شروع به انگلیسی و فارسی

شروع START , ALPHA , INCEPTION , RESUMPTION , ONSET

ترجمه و معنی کلمات مشابه

شروع بپروازكردن BLASTOFF
شروع بازي شطرنج GAMBIT
شروع بحمله JUMPOFF
شروع برشدكردن BURGEON
شروع بكاركردن DEBUT
شروع بكاري JUMPINGOFFPLACE
شروع به رشدكردن GERMINATE
شروع كردن START , LAUNCH , BEGIN , EMBARK , COMMENCE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا