شكاف به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی شكاف به انگلیسی و فارسی

شكاف CUT , CREVICE , CRAZE , CRACK , NOTCH , NICK , OVERTURE , RIP , RAKE , FRACTURE , FRACTION , CLEF , CHINK , CHASM , CHAP , BREAK , INTERSTICE , INCISION , HIATUS , SCAR , SLITHER , SLIT , SLASH , SEAM , SUTURE , SPLIT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

شكاف چوبخط NOTCH
شكاف ايجادكردن NOTCH
شكاف برداشتن YERK , CRACK
شكاف دادن SLASH , SHEAR , CHAP
شكاف دار CRAZY , CLOVEN , CLEF
شكاف دهنده RIFT
شكاف ديوار CRANNY
شكاف هواءي AIRGAP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا