شمار به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی شمار به انگلیسی و فارسی

شمار UNIT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

شمارا YOU
شمارش COMPUTATION , TAB
شمارش مجدد RECOUNT
شمارشگر NUMERATOR
شمارنده COUNTER , COMPUTER , NUMERATOR
شماره ISSUE , NUMERAL , NUMBER
شماره گذاري نشده UNNUMBERED
شماره اي NUMERAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا