شهادت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی شهادت به انگلیسی و فارسی

شهادت TESTIMONY , TESTIMONIAL , EVIDENCE , MARTYRDOM

ترجمه و معنی کلمات مشابه

شهادت دادن ATTEST , AFFIRM , VOUCHER , EVIDENCE , TESTIFY
شهادت كتبي دادن CERTIFY
شهادت نامه AFFIDAVIT , CERTIFICATE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا