ضربه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ضربه به انگلیسی و فارسی

ضربه WHOP , BRUNT , PELT , IMPACT , HOOK , HEW , HACK , LASH , TIT , THUD , SOCK , STROKE , STRIKE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ضربه اي TRAUMATIC
ضربه باپشت دست BACKSTROKE
ضربه تندوشديدزدن SWIPE
ضربه روحي روان اسيب TRAUMA
ضربه زدن DABBER , LAYON , BUTT
ضربه زننده PICKY
ضربه سريع SLASH
ضربه سكه COINAGE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا