علامت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی علامت به انگلیسی و فارسی

علامت SIGNAL , SIGN , SHOWING , SYMPTOM , SYMBOL , STRIPE , TOKEN , TICK , TALLY , ALLEGORY , BRAND , BANNER , BADGE , MARKER , MARK , PRESAGE , EMBLEM , NAME

ترجمه و معنی کلمات مشابه

علامت '-'كه بالاي حروف صداددارباشد MACRON
علامت چاپ سفيددرمتن كاغذسفيد WATERMARK
علامت چاپي بمعني عمداچنين نوشته شده SICK , SIC
علامت گذار(درجاده) BLAZER
علامت گذاردن SCORE , DENOTE
علامت گذاري DEMARCATION
علامت گذاشتن TRIG , MARK
علامت استفهام WHAT
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا