علف به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی علف به انگلیسی و فارسی

علف HERB , VEGETABLE , GRA

ترجمه و معنی کلمات مشابه

علف پنير JOINTGRA
علف چيدن MOW
علف چين HAYMAKER , MOWER
علف بلند TORE
علف بوريا BENT
علف تازه مانده SILAGE
علف تب بر JOEPYEWEED
علف خشك HAY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا