عمومي(n به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید
word not found

ترجمه و معنی کلمات مشابه

عمومي(n&.adj) COMMON
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا