فراوان به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فراوان به انگلیسی و فارسی

فراوان SUPERABUNDANT , PROLIFIC , PROFUSE , COPIOUS , GALORE , RIFE , RAMPANT , PLENTY , VERY , EXUBERANT , BOUNTEOUS , AMPLE , AFFLUENT , ABUNDANT , UNSPARING

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فراوان بودن TEEM
فراوان بودن در INFEST
فراوان شدن LUXURIATE
فراوان ياشايع بودن PERVADE
فراوان(oodlins) OODLE
فراواني SUPERABUNDANCE , PROFUSION , REDUNDANCY , AMPLITUDE , AFFLUENCE , ABUNDANCE , LAVISH , PLENTY
فراواني بيش ازحد SUPERFLUITY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا