فروشنده به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فروشنده به انگلیسی و فارسی

فروشنده VENDOR , DEALER , SALESMAN , SELLER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فروشنده پشم وپنبه وامثال ان STAPLER
فروشنده الات برنده CUTLER
فروشنده دوره گردوجارزن HAWKER
فروشنده سيار SALESMAN
فروشنده لباس مردانه HABERDASHER
فروشنده مغازه SALESCLERK , CLERK
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا