فرونشاندن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فرونشاندن به انگلیسی و فارسی

فرونشاندن SATE , TRANQUILIZE , SOFTEN , SLACK , SUPPRESS , STIFLE , STANCH , INFIX , PACIFY , LULL , APPEASE , QUENCH , QUELL , QUASH , REPRESS , REMIT , RELIEVE , CALM , EXTINGUISH , CURB
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا