فضولي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فضولي به انگلیسی و فارسی

فضولي GALLIMAUFRY , IMPERTINENCE , PRY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فضولي بهم زدن اتش بخاري(باسيخ) POKE
فضولي كردن RUBBERNECK , BLAB , MEDDLE , PRESUME
فضولي كردن(مخصوصادربازي ورق) KIBITZ
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا