فلس به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فلس به انگلیسی و فارسی

فلس SCALE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فلس دار SCALED
فلس فلس SCALY
فلس مانند SCALY
فلسفه انتظام گيتي COSMOLOGY
فلسفه بدبيني PESSIMISM
فلسفه جوكي YOGIC , YOGA
فلسفه خوشي پرستي وتمتع ازلذايذدنيا HEDONISM
فلسفه شكاكي وبدبيني SKEPTICISM
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا