فوق العاده به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فوق العاده به انگلیسی و فارسی

فوق العاده SINGULAR , SUPERNATURAL , STRENUOUS , TERRIFIC , EXTRAORDINARY , EXTRA , PRECIOUS , PHENOMENAL , INESTIMABLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فوق العاده گرانبها INVALUABLE
فوق العاده خطرناك BREAKNECK
فوق العاده دادن ALLOWANCE
فوق العاده سردكردن UNDERCOOL
فوق العاده فعال OVERACTIVE
فوق العاده وهزينه ء سفر ALLOWANCE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا