كارمند به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی كارمند به انگلیسی و فارسی

كارمند JOBHOLDER , EMPLOYEE , MEMBER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

كارمندان PERSONNEL , STAFF
كارمندتازه RECRUIT
كارمندثبت اوقات TIMEKEEPER
كارمندداخلي INSIDER
كارمنددفتري CLERK
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا