كول به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی كول به انگلیسی و فارسی

كول PIGGYBACK , PICKABACK

ترجمه و معنی کلمات مشابه

كول كردن PIGGYBACK , PICKABACK
كولاب POOL
كولاك STORM , BLIZZARD
كولاك دار STORMY
كولر COOLER
كوله پشتي SWAG , PACK , KNAPSACK
كوله بار KNAPSACK
كولي GYPSY , GIPSY , HUNGARIAN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا