لب به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی لب به انگلیسی و فارسی

لب CHEEK , NUCLEUS , LIP , BRINK , BANK , PUSS

ترجمه و معنی کلمات مشابه

لب گو CONCISE
لب برگشته REVOLUTE
لب خرگوشي HARELIP
لب رابزيراويختن POUT
لب زدن TASTE
لب زيرين UNDERLIP , JIB
لب شكري HARELIP
لب كلام GIST , HEART
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا