متقارن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی متقارن به انگلیسی و فارسی

متقارن CONCURRENT , POLAR

ترجمه و معنی کلمات مشابه

متقارن الطرفين BILATERAL
متقارن الطرفين(درمورداعضاي بدن) ZYGOMORPHIC
متقارن ساختن TIME
متقارن كردن POLARIZE , PROPORTION
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا