مجازات به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مجازات به انگلیسی و فارسی

مجازات PUNISHMENT , PENALTY , RETRIBUTION , REPRIMAND

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مجازات كردن LYNCH , PUNISH
مجازات كسي رابتعويق انداختن REPRIEVE
مجازاتي PNITIVE , PENAL , RETRIBUTION
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا