مجاور به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مجاور به انگلیسی و فارسی

مجاور CONTIGUOUS , NIGH , NEXT , NEIGHBOR , AGAINST , ADJACENT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مجاوربودن BOUND , BORDER , ABUT
مجاوربودن(به) ADJOIN
مجاورت JUXTAPOSITION , PROXIMITY , PROPINQUITY , NEIGHBORHOOD , CONTIGUITY , VICINITY , ADJACENCY
مجاورمقعد ANAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا