مجدد به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مجدد به انگلیسی و فارسی

مجدد SECOND , FURTHER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مجدداپرداختن REFUND
مجددااراستن REDECORATE
مجدداباابزارتجهيزكردن RETOOL
مجددابطبع رساندن REPRINT
مجددابيان كردن RESTATE
مجددادرامري مطالعه كردن RECONSIDER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا