مجزا به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مجزا به انگلیسی و فارسی

مجزا SEPARABLE , APART , KNOCKDOWN , DITINCT , DISCRETE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مجزاءي SEVERANCE , SEVERALTY
مجزاكردن DRAWOFF , DISCRETE , DISASSEMBLE , KNOCKDOWN , ISOLATE , ISLE , INSULATE , SECLUDE
مجزاومنفرد LONE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا