محترم به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی محترم به انگلیسی و فارسی

محترم REVERENT , RESPECTABLE , HONORABLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

محترم داشتن RESPECT
محترم شمردم ESTEEM
محترم وابرومند CREDITABLE
محترم(honour)احترام HONOR
محترمانه DEFERENTIAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا