محور به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی محور به انگلیسی و فارسی

محور PIVOT , PEDESTAL , HINGE , AXLE , AXIS

ترجمه و معنی کلمات مشابه

محوراصلي كار PIVOT
محورايكس XAXIS
محورتقارن AXIS
محورداركردن CRANK
محوركوچكي كه چيزي دوران بگردد PIN
محورواي YAXIS
محوري RADIAL , ROTATE , PIVOTAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا