مرد به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مرد به انگلیسی و فارسی

مرد HIDALGO , MAN , GUY , GROOM , CHAP

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مردچندزنه POLYGAMIST
مرداب SWAMPLAND , SWAMP , QUAGMIRE , BACKWATER , MORASS , MERE , MARSH , LAGOON
مرداب(lagoon) LAGUNA
مردابي PALUDAL
مردار CARRION
مردانگليسي JOHNNY
مردانگي MANHOOD , SPORTSMANSHIP
مردانه VIRILE , MASCULINE , MANNISH , MANLY , MALE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا