مردد به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مردد به انگلیسی و فارسی

مردد SUSPENSE , UNREADY , UNCERTAIN , HESITANT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مرددبودن OSCILLATE , WOBBLE , VACILLATE , LINGER , HESITATE , SCOTCH
مرددودودل بودن HANKER
مرددوزنه BIGAMIST
مردديوانه MADMAN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا