مرغ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مرغ به انگلیسی و فارسی

مرغ HEN , BIRD

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مرغ ابزي WATERFOWL
مرغ افسانه اي كه درياراارام ميكند HALCYON
مرغ انجيرخوار ORIOLE
مرغ باران PETREL
مرغ بهشتي PHEASANT
مرغ تازه تخم كرده PULLET
مرغ جوان PULLET
مرغ حق NIGHTRAVEN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا