مسافر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مسافر به انگلیسی و فارسی

مسافر PILGRIM , PASSENGER , ROOMER , TRAVELER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مسافر(مهمانخانه) LODGER
مسافرپياده WAYFARER
مسافربي بليط HARE
مسافرت JOURNEY , TOUR
مسافرت باقايق تفريحي YACHTING
مسافرت قاچاقي كردن باكشتي وغيره STOWAWAY
مسافرت كردن ازيك مكان به مكان ديگر BARNSTORM
مسافرت كردن بابليطتخفيف دار COMMUTE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا