مشتاق به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مشتاق به انگلیسی و فارسی

مشتاق THIRSTY , SOLICITOUS , STUDIOUS , ENTHUSIASTIC , ENTHUSIAST , EARNEST , EAGER , DESIROUS , FERVID , WISTFUL , WISHFUL , WILFUL , KEEN , RARING , FOND , HIPPIE , ANXIOUS , AGOG , AVID , HUNGRY , PERFERVID

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مشتاق بودن YEARN
مشتاقانه INTENSIVE , INTENSE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا