مشمول به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مشمول به انگلیسی و فارسی

مشمول INCLUSIVE , LIABLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مشمول كردن IMPLICATE
مشمول ماليات TAXABLE
مشمول ماليات تصاعدي GADUATE
مشمول مرورزمان شدن LAPSE
مشمول نظام كردن CONSCRIPT
مشمول نكردن EXCEPT
مشموليت INCURRENCE , INCIDENCE
مشمولين نظام MANPOWER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا