مشورت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مشورت به انگلیسی و فارسی

مشورت ADVICE , REDE , COUNSEL , CONSULT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مشورت خواستن از CONSULT
مشورت دادن REDE
مشورت كردن CONSULT , CONFER
مشورتي ADVISORY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا