معادل به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی معادل به انگلیسی و فارسی

معادل TANTAMOUNT , EQUIVALENT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

معادل 01/6706فوت درساعت KNOT
معادل 53/9061متر(ميل) MILE
معادل هزاركالري بزرگ THERM
معادله EQUATION
معادله ساختن EQUATE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا