مقابل به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مقابل به انگلیسی و فارسی

مقابل OPPOSITE , OFF , FOR , CONTRARY , INVERSE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مقابله CONTRAST , COLLATION , OPPOSITION
مقابله كردن BEARD , REPEL , CHECK
مقابله كردن(vi&.vt) COUNTER
مقابله وتطبيق كردن COLLATE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا