منش به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی منش به انگلیسی و فارسی

منش CHARACTER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

منش نما CHARACTERISTIC
منش نماءي كردن CHARACTERIZE
منشا OFFSPRING
منشاء PROVENANCE , SOURCE , PATERNITY , PARENT , FOUNTAIN , GERM
منشاري ZIGZAG
منشعب شدن RAMIFY , FORK , BRANCH
منشعب كردن LANE
منشور CHARTER , PRISM
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا