ناقص به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ناقص به انگلیسی و فارسی

ناقص SKIMPY , SKETCHY , RUDIMENTARY , UNPERFECT , VIOLATOR , MUTILATE , MALFORMED , INCORRECT , INCOMPLETE , IMPERFECT , HALFBAKED , HALF

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ناقص انجام دادن HUDDLE
ناقص بودن LACK
ناقص كردن TRUNCATE , MUTILATE , MAR
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا