نامه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی نامه به انگلیسی و فارسی

نامه EPISTLE , MANIFEST , LETTER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

نامه پيشنهاد RECOMMENDATION
نامه ء مخصوص پست هواءي AEROGRAM
نامه ء هواءي AEROGRAM
نامه رسان POST , MAIL
نامه رسان(mailer) MAILMAN
نامه رسمي MISSIVE
نامه عاشقانه BILLETDOUX
نامه غيررسمي MEMORANDUM
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا