نقاش به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی نقاش به انگلیسی و فارسی

نقاش PAINTER , DRAWER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

نقاش وهنرمند ARTIST
نقاشي SKIP , PORTRAIT
نقاشي پرده هاي نمايش SCENOGRAPHY
نقاشي باتذهيب MINIATURE
نقاشي بارنگ روغني OIL
نقاشي بامدادرنگي PASTEL
نقاشي بدن براي رزم WARPAINT
نقاشي بروي تخته PANEL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا