نو به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی نو به انگلیسی و فارسی

نو SCION , MINT , NOVEL , NEW

ترجمه و معنی کلمات مشابه

نوپرست HIPSTER
نوچه TYRO , PROTEGE , NOVICE , NEOPHYTE , GREENHORN
نوا TONE , TUNE
نواگر TUNER
نواحي داخل كشور UPCOUNTRY
نواخت RHYTHM
نواختر NOVA
نواختن SOUND , EXECUTE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا