هرزه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی هرزه به انگلیسی و فارسی

هرزه SORDID , SALACIOUS , PRURIENT , PROFLIGATE , LOOSE , BAWDY , PERVERSE , LICENTIOUS , LIBERTINE , LEWD , LASCIVIOUS , IMMORAL , HARLOT , DISSOLUTE , RIBALD , REPROBATE , RAKISH , RAKE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

هرزه گرد DANDER
هرزه گردي كردن TRAIPSE , GAD
هرزه دراءي CACKLE , PALAVER
هرزه دراءي كردن JAW
هرزه روءيدن STRAGGLE , SPRAWL
هرزه كردن DEBAUCH
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا