ورزش به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ورزش به انگلیسی و فارسی

ورزش SPORT , PASTIME , PRACTISE , PRACTICE , PLOY , EXERCISE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ورزش دوست SPORTSMAN
ورزش دوستي SPORTSMANSHIP
ورزش كردن TRAIN
ورزشگاه GYMNASIUM , STADIUM
ورزشكار GYMNAST , ATHLETIC , ATHLETE , SPORTSMAN
ورزشكارانه SPORTY
ورزشكارجوانمرد SPORTSMAN
ورزشكاري SPORTSMANSHIP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا