ورقه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ورقه به انگلیسی و فارسی

ورقه STREAK , SLAB , SHEET , TICKET , TABLET , LEAFLET , LEAF , LAYER , BREDE , PAPER , FORM , WRIT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ورقه پوچ BLANK
ورقه استشهاد DEPOSITION
ورقه بيمه POLICY
ورقه جيره BILLET
ورقه راي BALLOT
ورقه راي راثبت كردن BILLET
ورقه سفيد BLANK
ورقه سنگ SLATE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا