پا به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پا به انگلیسی و فارسی

پا LEG , POD , PEG , PAW , FOOT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پاپ PAPA , PONTIFF
پاپ پيشواي كاتوليكها POPE
پاپا PAPA
پاپايه PAPAYA
پاپوش درست كردن RAILROAD , FRAME
پاپي INSISTENT , PAPAL
پاپي شدن INSIST
پاپيتال(گش.) IVY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا