پزشك به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پزشك به انگلیسی و فارسی

پزشك MEDICO , MEDIC , PHYSICIAN

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پزشك پا CHIROPODIST
پزشك امراض داخلي INTERNIST
پزشك متخصص اطفال PEDIATRICIAN
پزشك متخصص زايمان OBSTETRICIAN
پزشك مقيم بيمارستان INTERN
پزشك ويژه گيراسيب شناسي PATHOLOGIST
پزشك(مخفف انDrاست) DOCTOR
پزشكي MEDICINE , MEDIC
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا