پسر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پسر به انگلیسی و فارسی

پسر SON , BOY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پسرپسر GRANDSON
پسربچگي BOYHOOD
پسربچه YOUNGSTER , CALLAN , LAD , PAGE , BOY
پسربرادر NEPHEW
پسربرادرزن وخواهرشوهروغيره NEPHEW
پسرتعميدي GODSON
پسرخواهر NEPHEW
پسرداءي يادخترداءي COUSIN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا