پل به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پل به انگلیسی و فارسی

پل BRIDGE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پل بستن SPAN
پل دندان مصنوعي BRIDGEWORK
پل راهرو GANGWAY
پل ساختن BRIDGE
پل سازي BRIDGEWORK
پل كوچك PONCEAU
پل متحرك DRAWBRIDGE
پل هواءي SKYWAY , OVERPASS
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا