پلك به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پلك به انگلیسی و فارسی

پلك EYELID

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پلك چشم LID , EYELID
پلكان STEP , STAIRWAY , RAMP , PITCH
پلكان پرپيچ وخم COCHLEA
پلكان جلودر DOORSTEP
پلكان مارپيچ LABYRINTH , MAZE
پلكان متحرك(n) ESCALATOR
پلكيدن HOVER , HOP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا