پوزه بند به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی پوزه بند به انگلیسی و فارسی

پوزه بند MUZZLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

پوزه بند(براي مجازات اشخاص) BARNACLE
پوزه بندبستن GAG
پوزه بندرابازكردن UNMUZZLE
پوزه بندزدن MUZZLE
پوزه بنديامهاراسب(هنگام نعلبندي) BARNACLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا