چراغ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی چراغ به انگلیسی و فارسی

چراغ LIGHT , LAMP

ترجمه و معنی کلمات مشابه

چراغ گاز GASLIGHT
چراغ بادي LANTERN
چراغ ترمز STOPLIGHT
چراغ جلوماشين HEADLIGHT
چراغ جوشكاري BLOWTORCH
چراغ خانه LIGHTHOUSE
چراغ خوراك پزي COOKER , PRIMUS , HEATER
چراغ خوراكپزي ياگرم كن BURNER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا